Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen

We kunnen dus besluiten dat het charter dat de tolheffing bepaalt voor Letterswerve, opgesteld in 1150

Het belang van het charter over tolheffingen in Letterswerve

Het mysterie van de plaats Letterswerve wordt met dit document jammer genoeg niet onthuld. Wel is

Inhoud van het charter van Letterswerve

Door het charter werd het bestaan van de haven en de nederzetting Letterswerve bewezen. Er werd

Goederen in de haven van Letterswerve

Het charter van Letterswerve is ook interessant om wat meer te weten te komen over wat

Het ontstaan van het Zwin

Letterswerve was de naam van een haven en een nederzetting die in de twaalfde eeuw in

Het Zwin als natuurreservaat

De hele Zwinstreek vormt een deel van de oostelijke Belgische kustvlakte. De streek is genoemd naar

Een bezoekje aan het Zwin

Het Zwin is niet alleen een natuurlijke habitat voor verschillende vogels en insecten. Door het unieke

Het ontstaan van Letterswerve

Zoals eerder al vermeld was het Zwin vroeger niet meer dan een brede zeearm die het