Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen

We kunnen dus besluiten dat het charter dat de tolheffing bepaalt voor Letterswerve, opgesteld in 1150 door Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, eigenlijnamur 3 gui de Dampierrek het enige document is dat een echt bewijs levert van het bestaan van de haven en de nederzetting van Letterswerve. Het mysterie waar de haven en de nederzetting zich nu precies bevonden en hoe deze ontstaan zijn, wordt er jammer genoeg niet door opgehelderd. Toch blijft dit een belangrijk document in de speurtocht naar Letterswerve en geeft het een klare kijk op hoe en met wie er in die tijd handel werd gedreven en welke handelswaren er in- en uitgevoerd werden.

Zonder het initiatief van Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, zou men misschien nooit van Letterswerve gehoord hebben. Een speciale rubriek gewijd aan deze man is op deze website dus op zijn plaats. Maar wie was Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen nu precies?

Diederik van de Elzas werd geboren rond het jaar 1099 uit het huwelijk tussen Diederik II van Opper-Lotharingen en Gertrudis van Vlaanderen. Het was via zijn moeder (dochter van Robrecht I, de Fries, van Vlaanderen) dat hij zijn rechten als graaf van Vlaanderen kon opeisen. Na de moord op Karel de Goede en met de hulp van Hendrik I van Engeland tegen Willem Clito wordt hij dan ook in 1128 tot graaf van Vlaanderen uitgeroepen.

Als graaf van Vlaanderen nam hij deel aan de tweede Kruistocht en komt in het jaar 1150 terug met het relikwie van het Heilig Bloed van Jezus Christus. Hij schonk dit relikwie aan de stad Brugge, waar het tot op de dag van vandaag nog altijd wordt bewaard in de Heilige Bloedkapel.

Diederik van de Elzas was een ondernemend en gemotiveerd man. Onder zijn bewind ontwikkelde Vlaanderen zich als een welvarende streek. Hij trouwde met Sybille van Anjou, weduwe van zijn voormalige tegenstander Willem Clito, die hem zeven kinderen schonk. Eén van zijn zonen is de latere graaf van Vlaanderen Filips van de Elzas.

Diederik van de Elzas bleef tot aan zijn dood in 1168 graaf van Vlaanderen.