Goederen in de haven van Letterswerve

Het charter van Letterswerve is ook interessant om wat meer te weten te komen over wat er in die tijd allemaal verhandeld werd. Uiteraard werd er met de schepen handel gedreven tussen de verschillende binnenlandse steden en nederzettingFishSchool-NoCopyrighten van die tijd, maar heel vaak werden er ook buitenlandse producten aangevoerd en werd er ook uitgevoerd naar andere landen.

Er wordt onder meer vermelding gemaakt van verschillende soorten landbouwgewassen zoals granen, bonen, rapen, vruchten, prei en knoflook. Ook noten, zout en kaas worden als handelswaar genoemd. Wijn was uiteraard ook een populair handelswaar in die tijd.

Voor verschillende vissoorten die op zee werden gevangen worden ook verschillende tolheffingen gehanteerd. Zo is er onder meer sprake van verse en gezouten haring, zalm en makevis, wat een verouderd woord is voor makreel. Ook schelvis, platvis en ‘gralingis’, wat hoogstwaarschijnlijk garnalen betekende, werden verhandeld.

Niet alleen levensmiddelen werden in die tijd per schip het land in- of uitgevoerd. Wol en hout waren belangrijke natuurlijke handelswaren, maar ook allerhande metalen, zoals lood, koper, ijzer en tin werden verhandeld in die tijd. Opvallend is dat er melding wordt gemaakt van roet, smeer en was. Niet alleen onbewerkte materialen werden verhandeld, maar ook eindproducten zoals matrassen en kussens.

Er bestaan verder verschillende heffingen voor het verhandelen van zwaarden en schilden. Ook in die tijd was de oorlogsindustrie dus al een belangrijk aspect van de handel. Zelfs levende dieren zoals paarden, koeien, schapen en varkens werden per schip van de ene naar de andere handelsnederzetting vervoerd. Kleren voor eigen gebruik waren vrij van tol en ook voor goederen die niet werden verkocht, maar dienden voor eigen gebruik, hoefde geen heffing te worden betaald.

Het charter geeft dus niet alleen een inzicht in de haven en de nederzetting van Letterswerve, maar geeft ook heel wat informatie over de handel van toen.