Het belang van het charter over tolheffingen in Letterswerve

Het mysterie van de plaats Letterswerve wordt met dit document jammer genoeg niet onthuld. Wel is dit charter van groot belang als bewijs van het bestaan van de haven van Letterswerve in 1150 en geeft het ook belangrijke informatie over het bestaan van overzeese handelsbetrekkingen tussen Vlaanderen en Keulen in die tijd.

Een ander opmerkelijk map_zeeuwsvlaanderenwestpunt in deze charter is dat Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, in het begin verwijst naar een reeds bestaande tolrol voor deze haven. Reden te meer om wat dieper in te gaan op deze mysterieuze plaats.

Een eerste vraag die gesteld kan worden is wanneer Letterswerve nu precies ontstaan is. Er zijn documenten bekend uit 1110 waar Oostkerke (een deelgemeente van Damme) vermeld wordt met al zijn hulpkapellen. In dit jaar, 1110, waren dit er vier en is er nog geen sprake van Letterswerve. In een ander document van de gemeente Oostkerke dat dateert uit 1163 staat Letterswerve wel vermeld als vijfde hulpkapel.

Hierdoor ontstaan er twee theorieën. De eerste theorie is dat Letterswerve al bestond voor 1110, maar door de overstromingen in dat jaar werd verwoest. Er bestaat immers een charter van Drogo, bisschop van Terwaan uit 1072 waar er melding gemaakt wordt van een nederzetting die Letsvia wordt genoemd, wat zou kunnen verwijzen naar Letterswerve. Een andere theorie is dat Letterwerve tussen 1110 en 1163 is ontstaan, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de eerdere bewering dat Letterswerve ontstaan is als voorhaven voor Brugge na de stormvloed van 1134.

Een andere vraag is waar Letterswerve zich nu precies bevond. Hoogstwaarschijnlijk heeft Dam, het latere Damme, Letterswerve als haven verdrongen. De vraag is dan hoe dit is gebeurd en hier zijn twee mogelijke verklaringen voor. Het kan zijn dat Dam gebouwd werd op dezelfde plaats nadat een overstroming Letterswerve volledig heeft verwoest. Maar het kan ook zijn dat Dam gebouwd werd op een andere plaats als bescherming tegen overstromingen en er zo een verschuiving heeft plaatsgevonden van alle handelsactiviteiten.

Dit zijn echter slechts theorieën en het ontstaan en de exacte locatie van Letterswerve blijft tot nu toe nog in mysterie gehuld.