Het ontstaan van het Zwin

Letterswerve was de naam van een haven en een nederzetting die in de twaalfde eeuw in de Zwinstreek ontstaan is.

Vooraleer de haven van Letterswerve kan aan bod komen, duiken we eerst even de geschiedenis in van de streek waar de haven zich in de twaalfde eeuw bevond.Bruges

Tot en met de tiende eeuw was het oostelijk deel van Brugge ingepolderd. Dit betekent dat heel wat dijken de achterliggende polders beschermden. De toenmalige bewoners van de streek moesten immers gewassen kunnen kweken op de velden en met een gebied dat regelmatig overstroomde was dit zonder dijken niet mogelijk. In die tijd was het Zwin niet meer dan een zeearm (een sincfal) die Brugge met de Noordzee verbond.

Door de stormvloed van 1134 vergrootte deze zeearm waardoor een heel gebied onder water kwam te staan. Daarop werd door de bewoners in het gebied een ringdijk aangelegd waardoor Brugge, een van de belangrijkste handelssteden in die tijd, niet meer rechtstreeks via de Noordzee bereikbaar was voor de aan- en afvoer van handelswaren. Er moesten dus voorhavens worden aangelegd zodanig dat Brugge weer bereikbaar zou zijn. Eén van de allereerste havens die werd aangelegd was Letterswerve, toen Littersuerua, de oorspronkelijke naam van deze haven. Maar hierover later meer.

Voor de toenmalige bewoners was het uiteraard beter landbouwgrond te hebben dan een overstroomd gebied. Vanaf 1150 werd het gebied daarom langzaamaan weer ingedijkt. Door de eeuwen heen werd op verschillende manieren het landschap door de mens aangepast om zoveel mogelijk voordeel uit zowel grond als waterlopen te verkrijgen. Gedurende al die tijd werden zowel dijken, om de landbouwgronden droog te houden, als kanalen, voor het verhandelen van handelswaar, aangelegd. Aan deze werkzaamheden heeft de hele Zwinstreek zijn typische landschap van polderdorpen, dijken en kanalen te danken.

In dit gehele overstroomde gebied werden er alleen in het uiterste noordoosten aan de kustlijn geen bedijkingen uitgevoerd. Dit niet-bedijkte stuk van de Zwinstreek is het huidige natuurreservaat het Zwin.