Het ontstaan van Letterswerve

Zoals eerder al vermeld was het Zwin vroeger niet meer dan een brede zeearm die het mogelijk maakte goederen af en aan te voeren naar Brugge. Een stormvloed in 1134 zorgde ervoor dat deze zeearm als het ware opengescheurd werd en dat het hele gebied onder water kwam te staan.

De nederzettingen rond Brugge concentreerden zich toen vooral op de landbouw. De bewoners hadden er dus geen baat bij dat de hele streek onder water kwam te staan. Om de landbouwgronden weer droog te krijgen en ddownload (28)e streek voor verdere overstromingen te behoeden werd een ringdijk aangelegd. Deze ringdijk zorgde er echter ook voor dat Brugge niet meer rechtstreeks bereikbaar was voor het verhandelen van handelswaar. Om Brugge als handelscentrum te laten bestaan moesten er dus voorhavens aangelegd worden. Een van die eerste voorhavens was Letterswerve, in die tijd nog Littersuerua genoemd.

Hoewel de exacte plaats van deze haven en nederzetting niet bekend is, blijkt uit documenten uit die tijd dat het wel degelijk een belangrijke aanvoer- en afvoerplaats was van goederen.

Eigenlijk is de haven van Letterswerve en de bijbehorende nederzetting wat in mysterie gehuld. Tot op de dag van vandaag weet men niet waar de haven zich precies bevond, hoe groot deze precies was en waarom hij verdween. Wat wel bekend is, is dat Letterswerve zich ‘aan het Zwin’ bevond en dat Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, voor de haven een toltarief heeft opgesteld. Dit charter over het heffen van tol in de haven van Letterswerve kwam er naar aanleiding van een klacht van handelaars uit Keulen. Deze handelaars beklaagden zich erover dat in de haven van Letterswerve oneerlijke inningen werden gehandhaafd. De nieuwe tolheffingen werden opgesteld naar het voorbeeld van de tolheffingen in Diksmuide.

Het origineel van deze charter is nergens meer terug te vinden. Wel bestaat hier nog een kopie of een dubbel van het origineel document van. Deze kopie is teruggevonden bij een charter die in 1269 uitgevaardigd werd door Margaretha, gravin van Vlaanderen en van Henegouwen en Gwijde, graaf van Vlaanderen en markies van Namen, over de tolheffingen in Grevelingen.