Het Zwin als natuurreservaat

De hele Zwinstreek vormt een deel van de oostelijke Belgische kustvlakte. De streek is genoemd naar het Zwin, een krekensysteem dat de Belgische badstad Knokke met het Nederlandse Retranchement verbindt. Het natuurreservaat het Zwin, zoals we het nu kennen, bestaat uit verschillende kreken die nog steeds actief zijn. Dit gehele krekensysteem bestaat uit schorimagesren, slikken, stranden en duinen.

Het Zwin was lange tijd een zeearm die een belangrijke verbinding vormde tussen de Noordzee en het vasteland van België en Nederland. Vooral Brugge, in die tijd een belangrijke en strategisch gelegen handelsstad, moest immers vanuit de Noordzee bereikbaar zijn voor de vele handelswaren die er verhandeld werden.

Vandaag de dag is het Zwin een natuurreservaat.

Door de unieke samenstelling van het hele krekensysteem is het Zwin een waar paradijs voor vogels. In het voorjaar is het de favoriete broedplaats van heel wat trekvogels die in verre oorden overwinterden. Verschillende vogelsoorten landen er het hele jaar door op vaste tijdstippen, niet alleen om er te broeden, maar ook om in het Zwin een rustplaats en voedsel, in de vorm van talloze slakken en wormen, te vinden. Het natuurpark het Zwin zelf noemt dit gebied dan ook een ‘internationale luchthaven voor vogels’. Naast deze trekvogels vinden in het Zwin ook heel wat inheemse vogels hun vaste verblijfplaats. Voorbeelden van vogels die men het hele jaar door in het Zwin kan vinden zijn onder meer de kleine zilverreiger, de torenvalk, de kokmeeuw, de grauwe gans en als grote blikvanger: de ooievaar.

Het Zwin is niet alleen de natuurlijke habitat voor heel wat vogels; men kan er ook een uitgebreide variatie aan insecten vinden, en door de unieke flora van het gebied vindt men er insecten die in de omliggende gebieden zo goed als uitgestorven zijn. Het gaat dan vooral om verschillende soorten bijen en wespen zoals de hommel, de zandgoudwesp, de harkwesp en de limonadewesp. Daarnaast zijn er ook verschillende soorten vliegen als de zweefvlieg en de zeeasterboorvlieg te bewonderen. Kijk bij een bezoekje aan het Zwin ook eens uit naar de zeldzame Sint-Jacobsvlinder.