Inhoud van het charter van Letterswerve

Door het charter werd hetThierry_d'Alsace_remettant_les_reliques_du_Saint-Sang_-Albert_de_Vriendt bestaan van de haven en de nederzetting Letterswerve bewezen. Er werd ook duidelijk dat vóór het opstellen van het toltarief door Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, Letterswerve al een tolheffing had, dus dat het al eerder bestond. En tenslotte gaf het charter ons ook een beeld van de overzeese handelsbetrekkingen tussen Vlaanderen en Keulen. Door het charter van Letterswerve nader onder de loep te nemen, kan er dus veel geleerd worden over de handel in die tijd. Maar wat staat er nu precies in deze charter?

Verschillende soorten schepen

De tolheffing moet worden aangepast aan de grootte van de schepen. Er wordt in het charter een vermelding gemaakt van grote schepen zoals een cnorbuis en een snac. Hoe deze schepen eruit hebben gezien kan enkel achterhaald worden door een ontleding van de woorden. Cnorhout en knarrholz verwijzen naar dunne eiken planken. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier dus om schepen in de vorm van een buis, gemaakt uit houten planken.

Er wordt ook vermelding gemaakt van een kleiner soort schip, een kogan, wat eigenlijk koggeschip betekent. Kleinere schepen die de haven binnenvaren worden in de charter schuiten genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuiten met een boord en schuiten zonder een boord.

Wijze waarop de tol berekend wordt

Hoe groter het schip, hoe meer heffing er aangerekend wordt om het schip te haven te laten binnenvaren.

Als een schip de haven van Letterswerve enkel binnenvaart om lichter te worden en enkel zijn lading aan land zet of overlaadt in een ander schip hoeft er niet betaald te worden. Bij verkoop in de haven wordt wel een tol geheven. Wat opvalt is dat bij verkoop van verschillende handelswaren in het schip er naast de tol meestal niets hoeft te worden betaald. Wanneer de verkoop echter buiten het schip gebeurt, worden er wel extra heffingen geïnd.

Uit het charter valt ook af te leiden dat verschillende handelswaren bestemd waren voor Letterswerve ze, maar dat ook in de haven van Letterswerve handelswaar werd overgeladen in andere schepen die dan weer een ander bestemming hadden.