Deze website werd in het leven geroepen om u, als bezoeker, wat meer te leren over Letterswerve.

In het begin van de twaalfde eeuw was Letterswerve een haven en nederzetting in Vlaanderen, in de buurt van het Zwin.

Aan de hand van het charter met betrekking tot de toltarieven voor de haven van Letterswerve, opgesteld door Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, gaan wij op zoek naar gegevens die ons meer kunnen vertellen over de haven en de nederzetting van Letterswerve. Deze charter geeft ons meteen ook een duidelijk inzicht over de manier waarop men in de twaalfde eeuw handel dreef. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de handelswaren uit die tijd en we komen te weten hoe en met wie Vlaanderen vooral handel dreef.

Door het ontleden van verschillende geschiedkundige feiten hebben wij getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het ontstaan van Letterswerve en waar deze haven en nederzetting nu precies gevestigd was.

U krijgt op deze website ook heel wat informatie mee over de Zwinstreek, waar Letterswerve volgens de geschiedenis zou gevestigd geweest zijn. Het ontstaan van deze streek wordt onder de loep genomen en er worden tips gegeven voor een bezoek aan deze streek.

Tenslotte wordt er nog een afzonderlijke pagina gewijd aan de man die het bestaan van Letterswerve onthulde, Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen.

Over Letterswerve is tot op de dag van vandaag echter heel weinig bekend. Wij nodigen u dan ook uit om samen op zoek te gaan naar antwoorden op het mysterie van Letterswerve.